> okręg uciański > gmina rejonowa Ignalino
Wojtkuszki. Dwór Kossakowskich

gmina rejonowa Ignalino w zdjęciach