> obwód homelski > rejon homelski
Homel. Cerkiew Św. Mikołaja

rejon homelski w zdjęciach