> obwód grodzieński > rejon grodzieński
Grodno. Cerkiew Narodzenia N.M.P. i klasztor

rejon grodzieński w zdjęciach