> województwo podlaskie > powiat grajewski
Szczuczyn. Synagoga

powiat grajewski w zdjęciach