> obwód mohylewski > rejon bychowski
.

rejon bychowski w zdjęciach