> obwód homelski > rejon budzki
Rohiń. Park dworski

rejon budzki w zdjęciach