> obwód witebski > rejon bieszenkowicki
Bieszenkowicze. Ulice miasteczka

rejon bieszenkowicki w zdjęciach