> obwód mohylewski > rejon białynicki
Korytnica. Kaplica cmentarna

rejon białynicki w zdjęciach