> obwód mohylewski > rejon białynicki
Wiszów. Cerkiew (ruiny)

rejon białynicki w zdjęciach