> obwód mohylewski
Gorki. Park dworski

obwód mohylewski w zdjęciach