> obwód brzeski
Horodna. Cerkiew Św. Trójcy

obwód brzeski w zdjęciach