> obwód witebski > rejon uszacki > miasteczko Kublicze > Cerkiew ŚŚ. Kosmy i Damiana
Kublicze. Cerkiew ŚŚ. Kosmy i Damiana
Kublicze. Cerkiew ŚŚ. Kosmy i Damiana

Cerkiew ŚŚ. Kosmy i Damiana | Kublicze

Nie istnieje