> obwód witebski > rejon uszacki > miasteczko Kublicze > Cmentarz stary
Kublicze. Cmentarz stary
Kublicze. Cmentarz stary

Cmentarz stary | Kublicze

Wybrane zdjęcia

Kublicze. Cmentarz stary

Kamien nagrobny bez napisu Foto © ̳ |

Kublicze. Cmentarz stary

Pozostałości muru Foto © ̳ |