> obwód brzeski > rejon berezowski > wieś Kabaki > Dwór
Kabaki. Dwór
Kabaki. Dwór

Dwór | Kabaki

Nie istnieje
Rok budowy (przebudowy): XIX
Utracony: > 1939
Współrzędne geograficzne:
52 29'54.27"N, 24 45'44.68"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Kabaki. Dwór

Dwór w Kabakach of frontu | Data wykonania: ca. 1910

Kabaki. Dwór

Przed dworem Foto © Michał Rogaliński | Data wykonania: 07.1936

Kabaki. Dwór

zdjęcie z 1936 roku Foto © Michał Rogaliński | Data wykonania: 1936

Dwór w Kabakach

Do rozbiorów Rzeczypospolitej, wraz z okolicznymi wsiami: Pawlowieże, Rowejki, Pieszczule, Regule, Sosnówka, Pokrajcze i Załuzie, Kabaki należały do ekonomii prużańskiej. Po rozbiorach kraju, dobra te podarowała Katarzyna II gen. Piotrowi Rumiancewowi, który sprzedał je wkrótce Jagminowi. Od Jagmina przeszły Kabaki niebawem do rodziny Włodków, w której posiadaniu pozostawały prawie całe stulecie. W początkach XX w., przez zamęście Zofii Włodkówny za Witolda Święcickiego, majątek dostał się do rodziny jej męża. W drugiej połowie XIX w. wraz z folwarkiem Kamienica zajmował on 1400 dziesięcin stosunkowo dobrej ziemi. Część dawnego klucza po 1863 r. przeszła w obce ręce.

Włodkowie wznieśli w Kabakach piękny dwór murowany. Niestety, ani data, ani okoliczności jego budowy nie są znane. Dwór ten był budowlą dziewięcioosiową o planie prostokąta, w trójosiowej części środkowej piętrową, na skrzydłach parterową. Część środkową, w górnej kondygnacji rozczłonkowaną pilastrami i zwieńczoną trójkątnym frontonem, poprzedzał taras z kamienną balustradą, ustawiony na trzech półkoliście zamkniętych arkadach, także dekorowanych pilastrami. Na obu krańcach budynku występowały jednoosiowe ryzality z porte-fenetrami i niewielkimi, przylegającymi do nich balkonami, zwieńczone trójkątnymi przyczółkami.

Przed dworem rozciągał się duży kolisty gazon, na osi głównej domu przecięty szeroką ścieżką, wiodącą do portyku. Park miał charakter ogrodów angielskich.

Według: Roman Aftanazy
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Tom II
Wydawnictwo Ossolineum. Wrocław. 1992