> obwód witebski > rejon połocki > wieś Murawszczyzna > Kamienny krzyż
Murawszczyzna. Kamienny krzyż
Murawszczyzna.  Kamienny krzyż

Kamienny krzyż | Murawszczyzna

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Murawszczyzna.  Kamienny krzyż

Kamienny krzyż w Murowszczyźnie. Napis jest w większości nieczytelny; ale interesujące liczby (daty?) - 1489-1554 Foto © Віктар Саўчанка |

Wiadomości