> obwód mohylewski > rejon horecki > miasteczko Lenino (Romanowo) > W miasteczku
Lenino (Romanowo). W miasteczku
Lenino (Romanowo). W miasteczku

W miasteczku | Lenino (Romanowo)

Wybrane zdjęcia

Lenino (Romanowo). W miasteczku

Cerkiew w Romanowie wybudowana w latach 90 XX w Foto © |