> obwód witebski > rejon połocki > wieś Stołożyn

Stołożyn na mapie

Stołożyn - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
Сталожын Столожин Stołożyn Stałožyn Stolozhyn Stolozhin Stolozyn Stalozhyn

Współrzędne geograficzne:

Utracona spuścizna

Wiadomości