> obwód mohylewski > rejon bychowski > wieś Łudczyce

Łudczyce na mapie

Łudczyce - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: 1598

Możliwe warianty:
Łudczyce Łudčycy Ludchicy Ludchitsy Ludczycy Luddchicy

Współrzędne geograficzne:
53 25'57.72"N, 30 14'54.89"E

Utracona spuścizna

Wiadomości

: . , , ?...