> obwód witebski > rejon szarkowszczyński > wieś Ihumienowo

Ihumienowo na mapie

Ihumienowo - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
Ігуменава Игуменово Ihumienowo Ihumienava

Współrzędne geograficzne:

Utracona spuścizna