Pałac Chreptowiczów, Grodno | Foto 5588 - Kartusz; dawniej znajdował się tu herb Chreptowiczów, obecnie herb miasta
Grodno |  Pałac Chreptowiczów. Kartusz; dawniej znajdował się tu herb Chreptowiczów, obecnie herb miasta

Foto © К. Шастоўскі

Kartusz; dawniej znajdował się tu herb Chreptowiczów, obecnie herb miasta

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz