Kościół ŚŚ. App. Piotra i Pawła, Świerżeń Nowy | Foto 53781
Świerżeń Nowy |  Kościół ŚŚ. App. Piotra i Pawła.

Foto © Jury Maliareuski (http://szlachta.io.ua)

Data wykonania: 04/07/2012 г.

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz