Grób Franciszka Boguszewicza, Żuprany | Foto 45081