Museum Maksyma Bahdanowicza, Rakuciewszczyzna | Foto 40695