Zabudowania XIX - pocz. w. , Holszany | Foto 34869