Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła, Bereza Kartuska | Foto 20332 - Cerkiew przed przebudową w latach 2000