Synagoga Stara, Białystok | Foto 19326 - http://pl.wikipedia.org/wiki