Kościół Św. Katarzyny i klasztor Benedyktynek, Wilno | Foto 17314 - Portal fasady głównej