Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego i klasztor Misjonarzy, Wilno | Foto 15756 - Widok plebanii i kościoła z zachodu