Kamienny krzyż, Murawszczyzna | Foto 12047 - Kamienny krzyż w Murowszczyźnie. Napis jest w większości nieczytelny; ale interesujące liczby (daty?) - 1489-1554
Murawszczyzna |   Kamienny krzyż. Kamienny krzyż w Murowszczyźnie. Napis jest w większości nieczytelny; ale interesujące liczby (daty?) - 1489-1554

Foto © Віктар Саўчанка

Kamienny krzyż w Murowszczyźnie. Napis jest w większości nieczytelny; ale interesujące liczby (daty?) - 1489-1554

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz