> Minsk region > Kojdanaŭ (Dziaržynsk) county
Enierhietykaŭ (Nieharełaje). Farmstead of Abłamowicz

Kojdanaŭ (Dziaržynsk) county - landmarks and tourist attractions

Kojdanaŭ (Dziaržynsk) county: New pictures

Dziaržynsk (Kojdanava) town - Site of ancient castle Site of ancient castle

Dziaržynsk (Kojdanava) town Photos added by Алена Кухарчик

Dziaržynsk (Kojdanava) town - Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Dziaržynsk (Kojdanava) town Photos added by Тихий Дмитрий

Stańkava village - Orthodox church of St. Nicholas Orthodox church of St. Nicholas

Stańkava village Photos added by Жилко Виталий

Stańkava village - Manor of Czapski Manor of Czapski

Stańkava village Photos added by Natallia Ulasava

Stańkava village - Landscapes Landscapes

Stańkava village Photos added by Natallia Ulasava

Navasiołki Vialikija village - cemetery Old Catholic cemetery Old Catholic

Navasiołki Vialikija village Photos added by Воля Сямашка

Baravoje village - The tomb of Dybowski The tomb of Dybowski

Baravoje village Photos added by Воля Сямашка

Dziahilna village - cemetery of Januszkiewicz family cemetery of Januszkiewicz family

Dziahilna village Photos added by Воля Сямашка

Vołma village - Water-mill Water-mill

Vołma village Photos added by Andrus Kozel

Vołma village - Manor of Wańkowicz Manor of Wańkowicz

Vołma village Photos added by Віктар Валынец

Dziaržynsk (Kojdanava) town - Catholic church of St. Anne Catholic church of St. Anne

Dziaržynsk (Kojdanava) town Photos added by Алена Паўлоўская

Skirmantava village -  Holy Hill Holy Hill

Skirmantava village Photos added by Алена Паўлоўская

Lost heritage | Photo

Dziaržynsk (Kojdanava) town - Calvinist church Calvinist church

Dziaržynsk (Kojdanava) town Photos added by Александр пинчук

Vołma village - Catholic church Catholic church

Vołma village Photos added by Тихий Дмитрий

Tatarščyna village - Manor of Łęski Manor of Łęski

Tatarščyna village Photos added by К. Шастоўскі

Haruciški village - Orthodox church of St. Peter and St. Paul Orthodox church of St. Peter and St. Paul

Haruciški village Photos added by К. Шастоўскі

Comments

Z inicjatywy wojennego naczelnika Wileńskiego powiatu kniazia N.N. Chowańskiego rozpoczęto masowe nawracanie katolików (na prawosławie- ZW) za pomocą rozdawania państwowej ziemi. Procedura przejścia z katolicyzmu na prawosławie nosiła wyłącznie prawny charakter: wymagała tylko zobowiązania do obowiązkowego wyznawania wiary ...
По инициативе военного начальника Виленского уезда князя Н. Н. Хованского начали осуществляться массовые обращения католиков с помощью раздачи казенных земель. Процедура присоединения из католичества к православию носила сугубо юридический характер: выдавалась лишь подписка с обязательством исповедовать православную веру. По замечанию одного из местных чиновников: "Православное духовенство получил...
"Goniec Wileński" nr 145  z dnia 01.07.1909r.

Z powiatu mińskiego
W powiecie mińskim, liczącym 147.000 mieszkańców na przestrzeni 4.579 wiorst kwadratowych, po roku 1865 zabrano na cerkwie lub zamknięto kościoły następujące:
W Mińsku. Kościół i klasztor Bernardynów (dziś koszary i archiwum guberni), ...
Адлюстраваныя на фота надгробкі знаходзяццавось тут: 53.741286, 27.117874

Па каардынатах 53° 43'43.68"N, 27° 7'10.96"E знаходзяцца супольна каталіцка-праваслаўныя пахаванні з Вялікіх і Малых Навасёлак....
Proszę podać więcej info o pałacu Kostrowickich - kto jest autorem remontu, kto autorem kolorystyki, co to za pasy na elewacji - bonie, siding, deska?...
Помнік Юзафа Абламовіча знайшоўся на старых могліцах у Койданаве ў 2014 годзе.
Nagrobek Juzefa Abłamowicza odnaleziony został na starym cmentarzu w Kojdanowie w 2014 roku.

Ś. P.
Józef syn Karola
Abłamowicz
obywatel ziemski
doktor medycyny
urodził się
d. 1 stycznia 1804 r.
umarł
d. 10 kwietn...
„Polska Zbrojna” nr 97 z dn. 7.04.1933r. Informowała: W miasteczku Wołma
Dzień imienin Pierwszego Marszałka Polski w roku bieżącym obchodzony był bardzo uroczyście. Już w dniu 18 marca wieczorem nieduże miasteczko Wołma, położone przy samej granicy wschodniej państwa , przybrało odświętny wygląd: wszystkie...
Доброй ночи. Скажите пожалуйста можно ли где не будь узнать. Биографию моего прадедушки. Который жил в Дзержинском районе в деревне Глухое Перхурова и был сожон во время второй мировой войны фашистами. Кем он был, кто по национальности и захоронен ли в братской магиле во зле деревни Фрунзе. Заключался ли брак в костёле. Спасибо.
...
фольварк этот носил название Ореховка...
Гаспадарчы будынак з буту знаходзіцца ва ўсходняй частцы сучаснага пасёлка Энергетыкаў. Каардынаты:
53.586479, 27.057437‎
+53° 35' 11.32", +27° 3' 26.77"...