> Brest region > Kobryń county > Stryhava village > Orthodox church of St. Simeon
Stryhava. Orthodox church of St. Simeon
Stryhava. Orthodox church of St. Simeon

Stryhava - Orthodox church of St. Simeon - photos

Photo galleries