Estate of Pusłowski, Albiarcin (Słonim) | Photo 4847 - Pond