Estate of Pusłowski, Albiarcin (Słonim) | Photo 4846 - Pond