Estate of Pusłowski, Albiarcin (Słonim) | Photo 4822 - Pusłoŭski palace. 1915