Estate of Pusłowski, Albiarcin (Słonim) | Photo 46822