> Bryansk region > Pogar county > Yudinovo village > Museum «Paleolithic»
Yudinovo. Museum «Paleolithic»
Yudinovo.  Museum «Paleolithic»

Museum «Paleolithic» | Yudinovo

Photo galleries

Selected photos

Yudinovo.  Museum «Paleolithic»

Photo © iyri |

Yudinovo.  Museum «Paleolithic»

Photo © iyri |

Yudinovo.  Museum «Paleolithic»

Photo © iyri |