> Bryansk region > Novazybkaŭ county > Staryy Krivets village > Orthodox church of the Holy Trinity
Staryy Krivets. Orthodox church of the Holy Trinity
Staryy Krivets. Orthodox church of the Holy Trinity

Orthodox church of the Holy Trinity | Staryy Krivets

Year of construction (reconstruction): 1795-98