> Minsk region > Słucak county > Słuck town > Constructivist architecture
Słuck. Constructivist architecture
Słuck.  Constructivist architecture

Constructivist architecture | Słuck

Photo galleries

Selected photos

Słuck.  Constructivist architecture

Photo © Друпаў Аляксей | Date taken: 24.04.2015

Słuck.  Constructivist architecture

Photo © Друпаў Аляксей | Date taken: 24.04.2015

Słuck.  Constructivist architecture

Photo © Друпаў Аляксей | Date taken: 24.04.2015