> Bryansk region > Vyhoničy county > Subbotovo village > Orthodox church of the Birth of the Virgin
Subbotovo. Orthodox church of the Birth of the Virgin
Subbotovo. Orthodox church of the Birth of the Virgin

Orthodox church of the Birth of the Virgin | Subbotovo

Year of construction (reconstruction): 1818