> Grodna region > Masty county > Masty Pravyja village > In the village
Masty Pravyja. In the village
Masty Pravyja. In the village

In the village | Masty Pravyja

Year of construction (reconstruction): 1993

Photo galleries

Selected photos

Masty Pravyja. In the village

Exterior Photo © I.Rubtsevich |