> Grodna region > Masty county > Masty Pravyja village > Catholic church of St. Mary
Masty Pravyja. Catholic church of St. Mary
Masty Pravyja. Catholic church of St. Mary

Masty Pravyja - Catholic church of St. Mary - photos

Photo galleries

 - Catholic church of St. Mary. Catholic church of St. Mary in Masty

Catholic church of St. Mary in MastyPhoto © www.kresy.plDate taken: ca. 1920

 - Catholic church of St. Mary. Side view

Side viewPhoto © www.kresy.plDate taken: ca. 1920

 - Catholic church of St. Mary. Interior

InteriorPhoto © www.kresy.plDate taken: ca. 1920