> > > > -
븢. -
븢.      -

븢 | - -

(): 1699-1725
: 1950-x
:
53 53'49.98"N, 30 19'53.24"E
Szczęść Boże Pracuję nad drzewem genealogicznym Bartoszewskich. Bardzo proszę o podanie mi wszelkich możliwych informacji o wicesuperiorze o. Michale Bartoszewskim SJ (1737-1838).
Piotr M.Bartoszewski
Jezuici - p.w. Aniołów Stróżów, Judy Tadeusza i Franciszka Ksawerego

1673 początek fundacji (przy Farze), sprowadzeni przez ks. J. Zdanowicza, kanonika smoleńskiego; zakonnicy prowadzili pracę w kaplicy p.w. Św. Józefa dobudowanej do parafialnego kościoła. Początkowo był to jeden kapłan z Orszy, a później dwóch misjonarzy.

1680-1749 rezydencja jezuicka (do zniszczenie pożarem)
1673-1697 superiorem o. Maksym Głowicz SJ
1682 zamieszkanie jezuitów w kamienicy na śródmieściu
1684 otwarcie kaplicy p.w. Św. Franciszka Ksawerego i Aniołów Stróżów (przy kamienicy)
1687 budowa kościoła przy ul. Szkłowskiej
1697-1705 - superiorem o. Paweł Rodziewicz SJ
1699 początek budowy nowej murowanej świątyni
1705-1709 - superiorem o. Piotr Puzyna SJ
1708 spalenie drewnianej świątyni przez kozaków
1709-1713 - superiorem o. Krzysztof Schultz SJ
1713-1714 - superiorem o. Paweł Rodziewicz SJ
1714-1718 - superiorem o. Piotr Krzeczetowski
1718-1726 - superiorem o. Jan Nowomiejski SJ
1726-1727 - superiorem o. Michał Hintz SJ
1727-1731 - superiorem o. Jan Nowosielski SJ
1731-1733 - superiorem o. Piotr Truchonowicz SJ
1733-1734 - superiorem o. Jan Przywłocki SJ
1734-1735 wicesuperiorem o. Hilary Dąbrowski SJ
1735-1737 - superiorem o. Jan Przewłocki SJ
1737-1738 wicesuperiorem o .Michał Bartoszewski SJ
1738-1740 - superiorem o. Michał Rudnicki SJ
1740 - superiorem o. Jan Wołodkowicz SJ
1740-1743 - superiorem o. Andrzej Żułtowski SJ
1743-1746 - superiorem o. Józef Brzozowski SJ
1746-1749 - superiorem o. Michał Szyrma SJ
1748 pożar niszczy część rezydencji, w tym wyposażenie kościoła

1749-1779 rezydencja jezuicka (po odbudowie)
1749-1762 - superiorem o. Józef Nowacki SJ
1762-1764 - superiorem o. Damazy Marchocki SJ
1764-1766 - superiorem o. Piotr Zieliński SJ
1766-1768 - superiorem o. Mikołaj Hryniewicki SJ
1768-1770 - superiorem o. Wojciech Czajkowski SJ
1770-1772 - superiorem o. Michał Kruszewski SJ
1772 - rezydencja jezuitów liczyła 17 zakonników w tym 8 kapłanów.
1772-1786 - superiorem o. Hieronim Wichert SJ
1785 położenie nowej marmurowej posadzki w kościele i budowa nowego chóru

1779-1820 kolegium jezuickie
1786-1793 rektorem o. Kajetan Gieryk SJ
1789 w zestawieniu duszpasterskim za ten rok wspomniano o wysłuchaniu 3912 spowiedzi i wygłoszeniu 276 kazań. W tym czasie wprowadzono trzydniowe rekolekcje dla inteligencji.
1793-1802 rektorem o. Antoni Lustyg SJ
1802-1803 rektorem o. Jakub Rogaliński SJ
1803-1806 rektorem o. Wincenty Tywankiewicz SJ
1806-1810 rektorem o. Józef Mikułowski SJ
1810-1813 rektorem o. Jan Lubsiewicz SJ
1813-1819 rektorem o. Jan Korsak SJ
1819 biblioteka liczy ok. 5000 woluminów
1819-1820 rektorem o. Dezydery Richardot SJ
1820 wydalenie jezuitów z Rosji.
1833 kościół zabrany katolikom

XIX-XX w. cerkiew prawosławna
1834 przebudowa świątyni na cerkiew
1950 zniszczenie przez komunistów

*
*
*
*