> > > >
.
.

| -

(): > 1650 (1), 1738-52 (2)
: > 1903
Karmelici p.w. Podwyższenia Krzyża


1668 konsekracja kościoła klasztornego, fundacja Andrzeja i Barbary Kotowiczów

1673 erygowanie klasztoru jako rezydencji

1678 zapisy funduszowi

1682 klasztor staje się przeoratem

1736 - staraniem karmelitów na miejscu spalonego kościoła powstała murowana, 3 nawowa, świątynia.

1772 - w klasztorze mieszkało wtedy 25 zakonników (11 kapłanów).

1812 klasztor i kościół ulegają zniszczeniu w czasie wojen napoleońskich.

1815 odbudowa, rozebranie w 1816 istniejącego przy klasztorze drewnianego szpitaliku

1825 w klasztorze mieszka 11 zakonników (5 kapłanów).

1834 w klasztorze mieszka 9 zakonników (8 kapłanów).

1845 przejecie budynków na skarb państwa

1881 - przekazanie zabudowy klasztornej na koszary wojskowe, i dewastacja zamkniętego kościoła.

1904 przebudowa świątyni na budynek koszar.

*
*
*
*